Home Lyrics Buduni jesuni nabi nayaka thumani
F
T
P

Buduni jesuni nabi nayaka thumani Lyrics

Buduni jesuni
Nabi nayaka thumani
Nominisun hata
Minisathkama
Duna menavi
Minisun hata
Pragnava duna menavi
Pragnavanthayin
Sinhasanaruda
Kala menavi

Ayukthiye ghana
Shila thala binda
Vimukthiye
Jala dhara
Mudaharinu menavi
Sinha vesin
Ena singalayan
Vanasalanu menavi

Buduni jesuni
Nabi nayaka thumani

Mithyave kalu
Vala kada hera
Vidyave nava reka
Uda karanu menavi
Betalu vesin
Ena vyagrayin
Handunaduna menavi

Buduni jesuni
Nabi nayaka thumani
Nominisun hata
Minisathkama
Duna menavi
Minisun hata
Pragnava duna menavi
Pragnavanthayin
Sinhasanaruda
Kala menavi

The Song Singer

Nanda Malani
More Lyrics by Nanda Malani

The Song Writer

The Music Composer

English | සිංහල
© Haripita Song Lyrics 2021