Home Lyrics Disi Hina Gane Upana Vimane Sharadha
F
T
P

Disi Hina Gane Upana Vimane Sharadha Lyrics

Disi hina gane
Upana vimane
Esi mina thire
Ingi thala there
Asha rase vehena
Nari dethol
Lan vena

Disi hina gane
Upana vimane
Esi mina thire
Ingi thala there
Asha rase vehena
Nari dethol
Lan vena

Kap thurak sema
Ma vela
Ingi susum
Sela ya vena
Sura lova indan
Ava da Sharadha

Neth sarin
Mava eherava
Sanda hengum
Yaye pavena
Dev lova hengum
Meva da Sharadha
Karana theruna
Sharadha Sharadha

Upama kathave
Dev liyaya mage
Selena nethe
Suva gavasa adare

Miyena thurave
Sura dehi mage
Upana bhave yali
Bendemu me vage

Esi piya sele
Sala pethu hine
Seya mava
Dev lova hengum
Meva da Sharadha
Karana theruna
Sharadha Sharadha

Disi hina gane
Upana vimane
Esi mina thire
Ingi thala there
Asha rase vehena
Nari dethol
Lan vena

Disi hina gane
Upana vimane
Esi mina thire
Ingi thala there
Asha rase vehena
Nari dethol
Lan vena

Kap thurak sema
Ma vela
Ingi susum
Sela ya vena
Sura lova indan
Ava da Sharadha

Neth sarin
Mava eherava
Sanda hengum
Yaye pavena
Dev lova hengum
Meva da Sharadha
Karana theruna
Sharadha Sharadha

The Song Singer

Lahiru Liyanage
More Lyrics by Lahiru Liyanage

The Song Writer

Shehan Galahitiyawa

The Music Composer

Yasas Medagedara
English | සිංහල
© Haripita Song Lyrics 2021