Home Lyrics Nivan dutu himi ruvan piliruva maha karunaven
F
T
P

Nivan dutu himi ruvan piliruva maha karunaven Lyrics

Nivan dutu himi
Ruvan piliruva
Pamani mata ada
Shesha vuye
Himi desu bana
Asa ethi mudu
Esuye himige
Handin nova
Anepindu situ
Puthuta men
Ane himiyani
Matada den
Desa vadahala
Menavi budu bana

Maha karunaven
Maha karunaven
Maha karunaven
Maha karunaven

Galak vi nam
Mamath ivasami
Yakulu paharata
Kepi ven vena
Obe piliruva
Nima karannata
Kalakaruvaku
Athin lebena
Eyin himi huru
Kala vu shanthiya
Mata lebeava

Maha karunaven
Maha karunaven
Maha karunaven
Maha karunaven

Malak vannata
Noheka himiyani
Minis bava leba
Sitina ma hata
Malak ada oba
Depa Pamula
Vindina sihilasa
Nometha ma hata
Malak vu da
Mage jivaya
Obe Pamula
Para vunave

Nivan dutu himi
Ruvan piliruva
Pamani mata ada
Shesha vuye
Himi desu bana
Asa ethi mudu
Esuye himige
Handin nova
Anepindu situ
Puthuta men
Ane himiyani
Matada den
Desa vadahala
Menavi budu bana

Maha karunaven
Maha karunaven
Maha karunaven
Maha karunaven

Maha karunaven
Maha karunaven
Maha karunaven
Maha karunaven

The Song Singer

Victor Rathnayaka
More Lyrics by Victor Rathnayaka

The Song Writer

The Music Composer

English | සිංහල
© Haripita Song Lyrics 2021