Home Lyrics Obe ragi mana kelambe do
F
T
P

Obe ragi mana kelambe do Lyrics

Buddhan saranan gachchami
Dhamman saranan gachchami
Sanghan saranan gachchami

Obe ragi
Mana kelambe do
Kleshaya ogaye
Nevedo

Obe ragi
Mana kelambe do
Pivithuru hadavatha
Pere do

Ema vita pavasanu
Muvin obe
Buddhan saranan gachchami
Ema vita pavasanu
Muvin obe
Buddhan saranan gachchami

Buddhan saranan gachchami
Dhamman saranan gachchami
Sanghan saranan gachchami

Maithri karuna
Dushitha vi
Krodhaya irshya
Poshitha vi
Hinsa pida devido
Minisa thirisan
Vevido

Ghora visethi nai
Polangun van
Minisun
Mithuru vesin
Ea nam

Ema vita pavasanu
Muvin obe
Buddhan saranan gachchami
Ema vita pavasanu
Muvin obe
Buddhan saranan gachchami

Buddhan saranan gachchami
Dhamman saranan gachchami
Sanghan saranan gachchami

Duk barini
Miriki yado
Sathyaya loke
Venasi yado

Nirmala pivithuru
Charithe obe
Paviten boruven
Kelesado

Agathiya yukthi
Maruthaye
Prane obe
Dedara yado

Ema vita pavasanu
Muvin obe
Buddhan saranan gachchami
Ema vita pavasanu
Muvin obe
Buddhan saranan gachchami

Buddhan saranan gachchami
Dhamman saranan gachchami
Sanghan saranan gachchami

Kata kiyami mage
Shoka andona
Loke thanivuna
Me love minisa
Hadehi nirdaya sanda

Nirdaya bhavaya
Lo raja vi
Daya gune vi
Anthardhan
Mohen
Math vila minisa
Agama ha dharma
Kelesa

Sathya bale
Binda valalado
Shraddha bhakthiya
Dedara do

Ema vita pavasanu
Muvin obe
Buddhan saranan gachchami
Ema vita pavasanu
Muvin obe
Buddhan saranan gachchami

Buddhan saranan gachchami
Dhamman saranan gachchami
Sanghan saranan gachchami

Buddhan saranan gachchami

Premaya loke
Ya da nesi
Premaya loke
Ya da nesi
Vaira gini
Evile da dedi
Matha snehe
Paya ethi
Thama puthu
Asipatha
Pavi do

Dharanithala
Kampa vedo
Gaganodara
Gugura yado

Ema vita pavasanu
Muvin obe
Buddhan saranan gachchami
Ema vita pavasanu
Muvin obe
Buddhan saranan gachchami

Loka piya sinde
Lova janage
Vyakula sithhi
Andhakare
Visiri saumya kirana
Lonage
Ekaloke
Viya loke

Ama shanthiye
Sevanelle
Jana mana nehevu
Prema jale
Mara satanin
Aparajitha vu
Sura nara
Puda leba
Pujitha ea

Loka shivankara
Mahimige
Dharme dasa desa
Pethireva
Sema dana
Thuda thuda
Rev deva
Buddhan saranan gachchami

Sema dana
Thuda thuda
Rev deva
Buddhan saranan gachchami

Buddhan saranan gachchami
Dhamman saranan gachchami
Sanghan saranan gachchami
Buddhan saranan gachchami
Dhamman saranan gachchami
Sanghan saranan gachchami

The Song Singer

Mohideen Beg
More Lyrics by Mohideen Beg

Latha Walpola
More Lyrics by Latha Walpola

The Song Writer

The Music Composer

English | සිංහල
© Haripita Song Lyrics 2021