Home Lyrics Paramitha Bala Puritha Pujitha
F
T
P

Paramitha Bala Puritha Pujitha Lyrics

Namo thassa bhagavatho
Arahatho samma sambuddassa
Namo thassa bhagavatho
Arahatho samma sambuddassa
Namo thassa bhagavatho
Arahatho samma sambuddassa
Namo thassa bhagavatho
Arahatho samma sambuddassa

Paramitha bala
Puritha pujitha
Buddha divakarayano

Vesak poho dina
Dinu seka lova

Vesak poho dina
Dinu seka lova
Buddha divakarayano

Paramitha bala
Puritha pujitha
Buddha divakarayano

Vesak poho dina
Dinu seka lova
Buddha divakarayano

Senasemu puda di
Muni siripade
Pihinamu pihinamu
Budu guna mude

Paramitha bala
Puritha pujitha
Buddha divakarayano

Vesak poho dina
Dinu seka lova
Buddha divakarayano

Sanasa mulu lova
Nivan laba di

Punya mahodadi
Shantha samadhi

Sanasa mulu lova
Nivan laba di

Punya mahodadi
Shantha samadhi

Sanaramara guru
Loka shivankara
Buddha divakarayano

Sanaramara guru
Loka shivankara
Buddha divakarayano

Mara parajaya
Kala munindunge

Mara parajaya
Kala munindunge
Karuna sithala
Neth dhara

Gala basi
Thun lothalaye
Duk giman niva
Ama setha sada

Budu res keti vi
Negi aloke
Pisayai dukanduru
Mulu thun loke

Budu res keti vi
Negi aloke
Pisayai dukanduru
Mulu thun loke

Paramitha bala
Puritha pujitha
Buddha divakarayano

Vesak poho dina
Dinu seka lova
Buddha divakarayano

The Song Singer

Amaradeva W.D.
More Lyrics by Amaradeva W.D.

Nanda Malani
More Lyrics by Nanda Malani

The Song Writer

The Music Composer

English | සිංහල
© Haripita Song Lyrics 2021