Home Lyrics Vandim Sugatha Shakya Sinha
F
T
P

Vandim Sugatha Shakya Sinha Lyrics

Vandim sugatha
Shakya Sinha
Sasara dinu
Budu piya

Vandim sugatha
Shakya Sinha
Sasara dinu
Budu piya

Ramani mandara kusum
Ramani mandara kusum
Karamina puja
Bethiyena me
Gi gaya

Vandim sugatha
Shakya Sinha
Sasara dinu
Budu piya

Mokshe sepa
Shanthi sedu
Mohandura
Lovehi binda lu

Mokshe sepa
Shanthi sedu
Mohandura
Lovehi binda lu

Sambudu mage saminda
Sihikara nemada
Karami ma prarthana
Sundara nivana
Parama ama sampatha

Vandim sugatha
Shakya Sinha
Sasara dinu
Budu piya

Vandim sugatha
Shakya Sinha
Sasara dinu
Budu piya

The Song Singer

Amaradeva W.D.
More Lyrics by Amaradeva W.D.

The Song Writer

The Music Composer

English | සිංහල
© Haripita Song Lyrics 2021