Home Singers Priyani Jayasinghe
F
T
P

Lyrics of songs by Priyani Jayasinghe

Kandula nivannam netha nothemanava namMe mulu ahasama viyana sadanneSundara hadakata di pem varam

Priyani Jayasinghe

English | සිංහල
© Haripita Song Lyrics 2021