මුල ගී පද අදහන්න බෑ ඔබද මේ
F
T
P

අදහන්න බෑ ඔබද මේ ගී පද

අදහන්න බෑ
ඔබද මේ
සිඳලන්නෙ ඇයි
ප්‍රථම ප්‍රේමේ
ආදරේ විශ්මය කිමැයි
ඔබ නේද
මා හා කියූවේ
සුසුමින් ගෙතූ
පද නිම් නොවූ
කවියක්ද ඒ ආදරේ
කවියක්ද ඒ ආදරේ

ගිම්හානයේ
සුහුඹුල් සඳේ
නෑඹුල් මලක්
රහසින් සැලී
මල් සැඟවුනා
පෙති හැකිළුණා
සඳ සැඟවුනා
තරු වැලපුනා
අසරණ වෙලා මා
නෙතු දිය වුණා

පිනි බින්දුවේ
විහඟුන් තුඩේ
සැඟවී ගියාදෝ
කවි වැල් ගෙතූ
මේ බිම් තෙරේ
මේ තුරු ඉමේ
සලකුණු මැකී නෑ
සෙවණැලි සැලේ
කඳුළක් කළා
මා ජිවිතේ

අදහන්න බෑ
ඔබද මේ
සිඳලන්නෙ ඇයි
ප්‍රථම ප්‍රේමේ
ආදරේ විශ්මය කිමැයි
ඔබ නේද
මා හා කියූවේ
සුසුමින් ගෙතූ
පද නිමි නොවූ
කවියක්ද ඒ ආදරේ
කවියක්ද ඒ ආදරේ

ගීත ගායනය

ශෂිකා නිසංසලා
ශෂිකා නිසංසලා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

බන්දුල ‌හෙට්ටිආරච්චි

සංගීත නාද රටා

රදීශ් වැන්දබෝනා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021