මුල ගී පද ආදර මගෙ ජේසුනි
F
T
P

ආදර මගෙ ජේසුනි ගී පද

ආදර මගෙ ජේසුනි
කලකින් ඔබ අමතමි
කොහොමද
ඔබගේ තතු
සමිඳේ

සිතු සිතු දේ
මම කළා
ඔබෙ දහමේ
ගුණ නසා
අද ඔබ ළඟ
වැඳ වැටී
හඬමී

මා හසුවී මාරුතේ
මග වැරදී මාවතේ
මේ ලියමන
ලියමි මා
සමිඳේ

මහ කරුණා සාගරේ
ඔබ පමණයි ආදරේ
සැනසුම මට
දෙන්නකෝ
සමිඳේ

ආදර මගෙ ජේසුනි
කලකින් ඔබ අමතමි
කොහොමද
ඔබගේ තතු
සමිඳේ

සිතු සිතු දේ
මම කළා
ඔබෙ දහමේ
ගුණ නසා
අද ඔබ ළඟ
වැඳ වැටී
හඬමී

ජේසුනි මම ආදරෙයි
ඔබෙ පෙම
ඊටත් වැඩියි
සැමදා මම
ණයගැතියි ඔබට

ඔබ දුන් හැමදේටමත්
මට දුන්නැති
දේ හටත්
තුති පුදනෙමි
ආදරෙන්
සමිඳේ

ආදර මගෙ ජේසුනි
හමුවෙමු යළි
මතු දිනේ
දින දින
වැජඹේ ලොවේ
සමිඳේ

සිතු සිතු දේ
මම කළා
ඔබ අනුකම්පා කළා
මම ඔබ ළඟ
වැඳ වැටී
හඬමී

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

රූකාන්ත ගුණතිලක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021