මුල ගී පද ආදර මල් වල පාට කියන්න ද
F
T
P

ආදර මල් වල පාට කියන්න ද ගී පද

ආදර මල් වල
පාට කියන්න ද
ඒ වගේ ලස්සන
තව නෑ
ඒ වගේ ලස්සන
තව නෑ

මීදුම් පිනි පොද
දෑස වසන්කර
සමනල් සිහිනය
පිපුනා
සමනල් සිහිනය
පිපුනා

දේදුනු රේඛා
දෑසම තවරා
තවමත් මල් සිත
බලා සිටිනවා

මීදුම් තවරා
සුළඟට
ඈතක සඟවා
තුන් සිත
දෑස හොරෙන්
ඈත සොයනවා
අඳුර මැදින්
එන්න සඳලියේ

දේදුනු සායම
දෑස බොඳකර
මාලති යායක
හැලිලා
මාලති යායක
හැලිලා

සීතල හිම කඳු
යායේ පිය මැන
දෙව් ලිය සිහිනෙට
වැඩියා
දෙව් ලිය සිහිනෙට
වැඩියා

ගීත ගායනය

කසුන් කල්හාර
කසුන් කල්හාර ගේ තවත් ගී පද

ඉන්ද්‍රචාප ලියනගේ
ඉන්ද්‍රචාප ලියනගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021