මුල ගී පද ආදර නිල් දෑසේ
F
T
P

ආදර නිල් දෑසේ ගී පද

ආදර නිල් දෑසේ
ආදර නිල් දෑසේ
මැණික් රුවක්
ඇඳී තිබේ
ආදර නිල් දෑසේ

ආදර මල
පිපී වැනේ
ඇගෙ පෙම්
හද පොකුණේ
මගේ ළමැද
පළඳින්නයි
ඒ රන් මල පිපුණේ

ආදර නිල් දෑසේ
ආදර නිල් දෑසේ

විමානයේ කවුළු දොරින්
නෙත් හී සැර විදලා
කුමාරියක් කතා කරයි
කාටද අත වනලා

ආදර නිල් දෑසේ
ආදර නිල් දෑසේ

සිනහ දෙතොල් යහනාවේ
වැතිරෙමි රස උරලා
හද ලෙන් දොර
වසනු මැනවි
මා එහි සිර කරලා

ආදර නිල් දෑසේ
ආදර නිල් දෑසේ
මැණික් රුවක්
ඇඳී තිබේ
ආදර නිල් දෑසේ

ගීත ගායනය

නාරද දිසාසේකර
නාරද දිසාසේකර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ධර්මසිරි ගමගේ

සංගීත නාද රටා

ප්‍රේමසිරි කේමදාස
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021