මුල ගී පද අහස් ගඟේ එහා ඉමේ
F
T
P

අහස් ගඟේ එහා ඉමේ ගී පද

අහස් ගඟේ
එහා ඉමේ
සුරංගනා රහස් වගේ

අහස් ගඟේ
එහා ඉමේ
සුරංගනා රහස් වගේ
මිලයි හරි මිලයි
තව තව
දුරයි ජීවිතේ

පොළෝ ගැබ
දරා උහුලන
පැතුම් මිස
හීන නොදකින
මිලක් නැති
මලුත් පීදෙයි
තාම ලෝකයේ

නිරුවතින්
තබා දෙනයන
ලෝකයම
දකින මොහොතක
කල්පයක් රනින් දිලිහුණු
හීන බිඳෙනවා
සුරඟනා රහස්
මායාවක බොඳ වෙනවා

හදවතේ
තැනක සැඟවුන
ආදරේ
දැනුණු මොහොතක
ජීවිතේ අමිල පැතුමන්
මිලට ගන්නවා
මිලක් නැති මලුත්
නොදැනිම හීන පුරනවා

අහස් ගඟේ
එහා ඉමේ
සුරංගනා රහස් වගේ

අහස් ගඟේ
එහා ඉමේ
සුරංගනා රහස් වගේ
මිලයි හරි මිලයි
තව තව
දුරයි ජීවිතේ

පොළෝ ගැබ
දරා උහුලන
පැතුම් මිස
හීන නොදකින
මිලක් නැති
මලුත් පීදෙයි
තාම ලෝකයේ

ගීත ගායනය

රයිනි චාරුකා ගුණතිලක
රයිනි චාරුකා ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අනෝමා විජේවර්ධන

සංගීත නාද රටා

සුරේශ් මාලියද්ද
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021