මුල ගී පද අම්මා සඳකි
F
T
P

අම්මා සඳකි ගී පද

අම්මා සඳකි
මම ඒ ලොව
හිරු ය රිදී
ඒ ඉර හඳෙන්
නුඹෙ ලෝකය
එළිය වුනී
රැකුමට පුතුන්
දිවියේ දුක්
ගැහැට විඳී
පිය සෙනෙහසට
කව් ගී
ලියැවුනා මදී

සිරුරේ දුවන්නේ
මගෙ ලේ
නොවැ පුතුනේ
කුසයේ නොදැරුවත්
දිවි බර
මට රැඳුණේ
මහ මෙරකට උසයි
දරු පෙම
හද පතුලේ
පුදුමයි පුතුනි
කිම මගෙ ලේ
කිරි නූණේ

මවකට මුවා වී
නුඹ වෙත
දිරි දුන්නේ
මම වෙමි පුතුනි
එය මා
පමණයි දන්නේ
පිය සෙනෙහස
නැති ද දරුවනි
හඳුනන්නේ
අම්මාවරුන්
පමණ ද මතු
බුදු වන්නේ

ගීත ගායනය

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මාලිනී ජයරත්න

සංගීත නාද රටා

රෝහන වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021