මුල ගී පද ආරොං මාමා වයසක මිනිහෙකි
F
T
P

ආරොං මාමා වයසක මිනිහෙකි ගී පද

ආරොං මාමා
වයසක මිනිහෙකි
ඉපදුන අපෙ ගම්මානේ
මිනිහගෙ ජොබ් එක
කේලම් කීමයි
තැන තැන කඩපිල් ගානේ

නිතරම හීනෙන්
බය වෙලා වාගෙයි
ලේ කඳුලක් නෑ මූනේ
දවසක් දා කළ
වැඩක් කියන්නං
අහගන ඉන්නම ඕනේ
ආරොං මාමා

රටේ තොටේ වග
තොරතුරු හොය හොය
දවසක් ගම වට ඇදුණා
සාතං අප්පුගෙ ගේ ළඟ දී
පොඩි කලබලයක
හඬ ඇහුණා

මිනිහා දනි පනි ගන්නා
බිත්තිය අයිනට දුව පැන්නා
ජර මර සද්දෙට කණ
දීගෙන උන්නා
ආරොං මාමා

ගහපිය මරපිය
ඔළුවට කොටපිය
පාලි සංස්කෘතත් කිව්වා
සාතං අප්පුගෙ
කොළුවා දුව පැන
යකඩ පොල්ලකුත් හෙව්වා

කිසි සැකයක් දැන් නෑනේ
මිනිහෙක් මැරුවා වාගෙයිනේ
මුළු ගමට ම අඬ බෙර
ගහමින් දිව්වා
ආරොං මාමා

සාතං අප්පු මිනිහෙක් මැරුවා
ආරොං ඩොලාට කිව්වා
ඩොලා ජෙමාලට
ජෙමාලා ජොසී ට
ජොසීලා ඇගී ට කිව්වා

ගමම කුලප්පු ව දිව්වා
සාතං අප්පුව හැම හෙව්වා
කඩු පොළු අරගෙන
ගෙය වැටලෙව්වා
ආරොං මාමා

කාවද මැරුවේ
කියපිය කියලා
සාතව අල්ලලා ඇහුවා
මිනිහා හිනැහී
මරාපු පොළඟෙක්
ගේ මැද සාලෙන් තිව්වා

ඔළුවට ගැහුවේ මූගේ
මූ හිටියේ ඇඳ යට මාගේ
ගැහි ගැහි කුකුළෙක් වාගේ
ආරොං පැන දිව්වා

ආරොං මාමා
වයසක මිනිහෙකි
ඉපදුනෙ අපෙ ගම්මානේ
මිනිහගෙ ජොබ් එක
කේලම් කීමයි
තැන තැන කඩපිල් ගානේ

නිතරම හීනෙන්
බය වෙලා වාගෙයි
ලේ කඳුලක් නෑ මූනේ
දවසක් දා කළ
වැඩක් කියන්නං
අහගන ඉන්නම ඕනේ
ආරොං මාමා

ගීත ගායනය

ෆ්‍රෙඩී සිලවා
ෆ්‍රෙඩී සිලවා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021