මුල ගී පද බුදු බණක් කියන්නට පුතු ගෙදර ඇවිල්ලා
F
T
P

බුදු බණක් කියන්නට පුතු ගෙදර ඇවිල්ලා ගී පද

බුදු බණක් කියන්නට
පුතු ගෙදර ඇවිල්ලා
බුදු සුවඳ බුදු එළිය
පැල පුරා ඉහිරිලා

බුදු පුතේ
නුඹ දිනෙක
බුදු වෙයන් කියාලා
නියත විවරණ දෙන්න
යමු මැණිකෙ නැගිටලා

හැබැයි ඉස්සර වගේ
මගෙ පුතේ කියාලා
තුරුළු කරගන්න නම්
එපා ඉක්මන් වෙලා

බත් කටක් කවන්නට
හිත ගියත් ළං වෙලා
එපා සිල්
ඇවැත් වෙයි
මව් සෙනෙහෙ
සිහි වෙලා

බණ කතා කියනකොට
හුරතලෙන් මුව විදා
කඳුළු පිස
දුක නිවෙන
බණ අසමු
නෙතු පියා

හැඬුම් නැති
සිතින් පුතු
දකින්නට දිරි පතා
අපිත් විවරණ ලබමු
වැටී වැඳ
පුතු දෙපා

බුදු බණක් කියන්නට
පුතු ගෙදර ඇවිල්ලා
බුදු සුවඳ බුදු එළිය
පැල පුරා ඉහිරිලා

බුදු පුතේ
නුඹ දිනෙක
බුදු වෙයන් කියාලා
නියත විවරණ දෙන්න
යමු මැණිකෙ නැගිටලා

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ආනන්ද හේවා රංහිඳගේ

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021