මුල ගී පද චාන්දනී පායලා සීත සැලුවා මේ රාත්‍රියේ
F
T
P

චාන්දනී පායලා සීත සැලුවා මේ රාත්‍රියේ ගී පද

චාන්දනී පායලා
සීත සැලුවා මේ රාත්‍රියේ
ජිවිතේ අවපසයි
මං තවම සීතල කළුවරේ
මේ කුළු මතින් ඇදී
ඔබ එන්න මා කෙරේ
ඔබ වේද මතු දාක
මා ලබන රම්බරී

චාන්දනී පායලා
සීත සැලුවා මේ රාත්‍රියේ
ජිවිතේ හිස්කමින්
තුන් යාමයේ හිත් පෑරුනේ
සත්තකින් ඔබය
හද රැන්දු සුරඟුන්
ඒ හැඟුම් කොයි ලෙසින්
සිත් සේ
පවසම්ද සොදුරේ

පෙම් හැඟුම් මතකයේ
රංචු ගැහුනා
යටි හිතේ පොපියමින්
හීන මැවුනා
පෙම් හැඟුම් මතකයේ
රංචු ගැහුනා
යටි හිතේ පොපියමින්
හීන මැවුනා

සන්සුන් සුසුම් ද කැළඹී
ඇයිද මොකදැයි ඇහුවා
රාගයේ චන්ඩ හැඟුමන්
රංඩු කෙරුවා

මං කෙසේ කොයි ලෙසේ
මුමුන මේ ශෝක ගීතේ
කවුරුවත් දන්නෙ නෑ දැන් මේ
මං ඉන්න හිරගේ

චාන්දනී පායලා
සීත සැලුවා මේ රාත්‍රියේ
ජිවිතේ අවපසයි
මං තවම සීතල කළුවරේ
මේ කුළු මතින් ඇදී
ඔබ එන්න මා කෙරේ
ඔබ වේද මතු දාක
මා ලබන රම්බරී

යන්තමින් නුවනඟින්
කඳුළු එබිලා
දෙකොපුලෙන්
හෙමි හෙමින් සීත ගැලුවා
යන්තමින් නුවනඟින්
කඳුළු එබිලා
දෙකොපුලෙන්
හෙමි හෙමින් සීත ගැලුවා

දිවි ගිම් නිවෙන්න පැතුවේ
මධුර ස්වරයයි ඔබගේ
ආදරේ හිනයක්දෝ
හැබෑ නොවෙනා
මං කෙසේ දැවි දැවී ඉන්නේ
මේ වේදනාවේ
ඇස් අගින් ඔබ ලියූ කවි ගී
මුමුනන්න මුවගින්

ඔය මන්දහාසයෙන්
සැනහේවි ජිවිතේ
සෝතාප සඟවන්න
ඔබ එන්න ආදරෙන්

චාන්දනී පායලා
සීත සැලුවා මේ රාත්‍රියේ
ජිවිතේ අවපසයි
මං තවම සීතල කළුවරේ
මේ කුළු මතින් ඇදී
ඔබ එන්න මා කෙරේ
ඔබ වේද මතු දාක
මා ලබන රම්බරී

චාන්දනී පායලා
සීත සැලුවා මේ රාත්‍රියේ
ජිවිතේ හිස්කමින්
තුන් යාමයේ හිත් පෑරුනේ
සත්තකින් ඔබය
හද රැන්දු සුරඟුන්
ඒ හැඟුම් කොයි ලෙසින්
සිත් සේ
පවසම්ද සොදුරේ

ගීත ගායනය

භාතිය සහ සන්තුෂ්
භාතිය සහ සන්තුෂ් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021