මුල ගී පද චූටි නංගීයේ අදින් පසුව
F
T
P

චූටි නංගීයේ අදින් පසුව ගී පද

චූටි නංගීයේ
අදින් පසුව අක්කා
ඔබ ළඟ නෑ
පති කුලයට මා
කැන්දා යන්නට
කුමාරයෙක් එනවා

නංගියෙ ඔබෙ අත
ළඟින් අල්ලගෙන
ඉස්කෝලේ ගිය
උදය මතක් වන

එදවස මුව
හසරැල් පුරවාගෙන
අයියා මතක ද
අප හා පැමිණුණ

චූටි නංගීයේ
අදින් පසුව අක්කා
ඔබ ළඟ නෑ
පති කුලයට මා
කැන්දා යන්නට
කුමාරයෙක් එනවා

ඉර හඳ
පසුකොට
කාලය පැන යන
දිනක් උදා වෙයි
ඔබත් දීග යන

එදිනෙහි මා මෙන්
රහසේ සැඟවෙන
සිතක් නොවේවා
ඔබට පහලවන

චූටි නංගීයේ
අදින් පසුව අක්කා
ඔබ ළඟ නෑ
පති කුලයට මා
කැන්දා යන්නට
කුමාරයෙක් එනවා

ගීත ගායනය

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021