මුල ගී පද දඩිං බිඩිං ඩොං මෝඩ චූං
F
T
P

දඩිං බිඩිං ඩොං මෝඩ චූං ගී පද

පළුවක් ගැලවුන
බෙරයක් අරගෙන
කොහොමද පදය
වයන්නේ

ගවුමක් ලෙළ දෙන
ලතාව නැති තැන
කොහොමද රටා
මැවෙන්නේ

දඩිං බිඩිං ඩොං
මෝඩ චූං
කෙල්ලන් නැති
ගොබ්බ බෑන්ඩ්

දඩිං බිඩිං ඩොං
මෝඩ චූං
කෙල්ලන් නැති
ගොබ්බ බෑන්ඩ්

බොලං පොඩි නංගි
ටිකක් හිටපං
කුමක් උඹ කිව්වෙ
යලිත් කියපං

බොලං පොඩි නංගි
ටිකක් හිටපං
කුමක් උඹ කිව්වෙ
යලිත් කියපං

නැතත් තරු රෑන
අහසෙ විසුරන්න
යයිද ඝණ අඳුර
සඳක් නැති රෑට

පෙළක් බෙර තාල
කෙල්ලො වැයුවාට
සුරල් රස වෙන්නෙ
කොල්ලො වැයු දාට

තන්තු කැඩී ගිය
ගිටාරයක් ගෙන
කොහොමද කෝඩ්
වයන්නේ

සුලලිත තාලෙට
නැළවෙන ඉඟ සුඟ
අපි ළඟ නොවෙද
තියෙන්නේ

දඩිං බිඩිං ඩොං
මෝඩ චූං
කෙල්ලන් නැති
ගොබ්බ බෑන්ඩ්

දඩිං බිඩිං ඩොං
මෝඩ චූං
කෙල්ලන් නැති
ගොබ්බ බෑන්ඩ්

බොලං පොඩි නංගි
ටිකක් හිටපං
කුමක් උඹ කිව්වෙ
යලිත් කියපං

බොලං පොඩි නංගි
ටිකක් හිටපං
කුමක් උඹ කිව්වෙ
යලිත් කියපං

මවා පෑවාට
කෙලින් තව දුරට
නොසෙල්වෙනු ඇත්ද
මඩේ ඇනි ඉන්න

නිකං වැනුවාට
උඹේ ඔය පස්ස
හැඩක් නෑ නේද
වගේ වී බිස්ස

ගීත ගායනය

චමිල මදුශාන්
චමිල මදුශාන් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අශෝක හඳගම

සංගීත නාද රටා

චින්තක ජයකොඩි
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021