මුල ගී පද දේදුන්නෙන් එන සමනළුනේ
F
T
P

දේදුන්නෙන් එන සමනළුනේ ගී පද

දේදුන්නෙන් එන
සමනළුනේ
ගම් මැද්දේ
පොඩි කුරුල්ලනේ
රෑන් රෑන් ඇවිදිල්ලා
අපේ ළඟින් ඉඳහල්ලා
දේදුන්නෙන් එන
සමනළුනේ

දවසක් දා
බෝ මළුවේ

හමුවූ දා සැටි
අපි දෙන්නා

පහනක් දල්වා
එකම හිතින්
පැතූ පැතුම් තෙපි
නෑ දන්නේ

භවෙන් භවය
පෙර ආවා සේ
භවෙන් භවය
මතු සංසාරේ

නිවන් දක්නා
ජාති දක්වා
එකට බැඳී
ඉන්නයි පැතුවේ

දේදුන්නෙන් එන
සමනළුනේ
ගම් මැද්දේ
පොඩි කුරුල්ලනේ
රෑන් රෑන් ඇවිදිල්ලා
අපේ ළඟින් ඉඳහල්ලා
දේදුන්නෙන් එන
සමනළුනේ

ආදරයේ
සුවඳ ලෙනේ

තනි වී උන්නා
අපි දෙන්නා

කාන්සියක් හෙම
නෑ දැනුණේ
පෙති දිලුණා
වන මල් තොරණේ

අප පය පාමුල
සතුටු ගඟේ
තාමත් ආදර
රැළිති නැඟේ

කියව් කුරුල්ලනි
මලින් මලට හෙට
අපේ අහිංසක
කතන්දරේ

දේදුන්නෙන් එන
සමනළුනේ
ගම් මැද්දේ
පොඩි කුරුල්ලනේ
රෑන් රෑන් ඇවිදිල්ලා
අපේ ළඟින් ඉඳහල්ලා
දේදුන්නෙන් එන
සමනළුනේ

දේදුන්නෙන් එන
සමනළුනේ

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ලතා වල්පොල
ලතා වල්පොල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අජන්තා රණසිංහ

සංගීත නාද රටා

ප්‍රේමසිරි කේමදාස
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021