මුල ගී පද දේදුනු පාටයි මුහුණ ඔබේ
F
T
P

දේදුනු පාටයි මුහුණ ඔබේ ගී පද

දේදුනු පාටයි
මුහුණ ඔබේ
දිදුලන සමනළියේ
මුල්වර දුටු දින
හිත ගත්තේ
ඒකයි සමනළියේ
අරුණෝදේ සුවඳේ

මල් වල මී බිඳු
වෑහෙන්නේ
ඔබටයි මල් කුමරෝ
සීතල පිනි මත
ඇවිදින්නේ
ඔබටයි රන් බඹරෝ

මේ යාමේ
හමු වී එක්වීලා
ළං වීලා සැනසී

වරල ඔබේ
ඇදහැලෙනා
ඇල්ල වගේ
සුවඳ ඔබේ
චන්දන අරණ වගේ

ආදර ලෝකෙට
පායන සඳ ලෙස
ඔබෙ වත දිලිසෙන්නේ
සාගර ජලේට
වඩා වැඩියි මගෙ
ආදරෙ ඔබට ප්‍රියේ
මගෙ
ආදරෙ ඔබට ප්‍රියේ

කීව කතා
ඔබ මා ගැන
සිහි වෙනවා

සීන ලොවේ
මම අහසේ
පියඹනවා

ඔය අත ගන්නට
සෙනෙහස දෙන්නට
මගෙ හිත ලතැවෙනවා
ඔබ සනසන්නට
සුව කැන්දන්නට
මා හනිකට එනවා
ළඳුනේ
මා හනිකට එනවා

දේදුනු පාටයි
මුහුණ ඔබේ
දිදුලන සමනළියේ
මුල්වර දුටු දින
හිත ගත්තේ
ඒකයි සමනළියේ
අරුණෝදේ සුවඳේ
පිනි වාගේ
දිළිසෙන්නේ
නෙතඟේ

මල් වල මී බිඳු
වැහෙන්නේ
ඔබටයි මල් කුමරෝ
සීතල පිනි මත
ඇවිදින්නේ
ඔබටයි රන් බඹරෝ
මේ යාමේ
හමු වී එක් වීලා
ළං වීලා සැනසී

ලා ලා ලී ලී
ලා ලා ලලඃ
ලා ලා ලී ලලලා

ලා ලා ලී ලී
ලා ලා ලලඃ
ලා ලා ලිල ලලලා

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා
චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021