මුල ගී පද දුක තද කරන්
F
T
P

දුක තද කරන් ගී පද

දුක තද කරන්
මහමෙර තරම්
මට ඉන්න බෑ
නුඹ නැතිව නම්

අපි හමුවුනත්
ඉඳ හිට යලිත්
එක්වෙන්න බෑ
කවදාකවත්

නිතර වැටෙනා
කඳුලට ඉතින්
කතා කරගන්න
පුලුවන් නම්

කියයි හඬගා
ලොවට මතුදා
ඔබට මං
ආදරෙයි කියලා

දුක තද කරන්
මහමෙර තරම්
මට ඉන්න බෑ
නුඹ නැතිව නම්

විටෙක ළං වෙලා
විටෙක වෙන් වෙලා
ගෙවෙන අපෙ ආදරේ
කෙළවරක් සොයා
තවම තැවෙනවා
මැරි මැරී ජිවිතේ
කොහොම පිළිගන්නෙ
මම නම්
ඔබේ දෑත
අහිමියි කියා

දුක තද කරන්
මහමෙර තරම්
මට ඉන්න බෑ
නුඹ නැතිව නම්

නොනිඳ රෑ පුරා
දෙතැනකට වෙලා
හිමි අපේ ඉරණමේ
දැනෙන වේදනා
වචනයෙන් කියා
ගන්න බෑ පණ මගේ
නොදැක හිනහෙන්නේ
කොහොමැයි
කියා දෙන්න
ඇවිදින් සොයා

දුක තද කරන්
මහමෙර තරම්
මට ඉන්න බෑ
නුඹ නැතිව නම්

අපි හමුවුනත්
ඉඳ හිට යලිත්
එක්වෙන්න බෑ
කවදාකවත්

නිතර වැටෙනා
කඳුලට ඉතින්
කතා කරගන්න
පුලුවන් නම්

කියයි හඬගා
ලොවට මතුදා
ඔබට මං
ආදරෙයි කියලා

දුක තද කරන්
මහමෙර තරම්
මට ඉන්න බෑ
නුඹ නැතිව නම්

ගීත ගායනය

සේනානායක වේරලියැද්ද
සේනානායක වේරලියැද්ද ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සජිත් චතුරංග

සංගීත නාද රටා

කේෂාන් පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021