මුල ගී පද එදා මෙදා තුර කඳුලට විවර වු
F
T
P

එදා මෙදා තුර කඳුලට විවර වු ගී පද

එදා මෙදා තුර
කඳුලට විවර වු
දෑස් පියන්පත්
කවුළු වසා
ළයේ ගලා ගිය
සෙනේහයේ සුව
සිනා පෙරූ රත්
දෙතොල පියා

මිලාන වී ගිය
රෝස කුසුම් පෙති
කම්මුල් සුදුමැලි
පාට පොවා
දෑත ලයේ බැඳ
අවසන් ගමනට
සොඳුරිය මට
නොකියාම ගියා

දෑස් කවුළු පත්
පලා කඳුළු කැට
වෑහෙද්දී මගෙ
දෑස් අගින්
කාත් කවුරුවත්
වෙතත් හිතයි මට
පාත් වෙන්න ඔය
මුවට උඩින්

ඈත්ව යන්නට
සමු ගෙන කවුරුත්
ඔබෙ මුව දොවතත්
සුවඳ පැනින්
මාත් මගේ හිතටත්
ඔබ සුවඳයි
ඈත් නොවේමයි
ඒ සුවඳින්

එදා මෙදා තුර
කඳුලට විවර වු
දෑස් පියන්පත්
කවුළු වසා
දෑත ලයේ බැඳ
අවසන් ගමනට
සොඳුරිය මට
නොකියාම ගියා

ඊයේ ඉපදී
අද මියයන්නට
පෙරුම්පුරාගෙන
උපන් ලයේ
හීයේ වේගෙන්
අහස උසට බැඳි
ආදර ලෝකය
හෙටත් තියේ

ඒත් ඉතින් දැන්
සොඳුරිය ඔබ නැත
ඇයි මේ ලොව මා
තනිව ගියේ
ආයේ දවසක
එක හිත් ඇත්තන්
වී අපි ඉපදෙමු
එකට ප්‍රියේ

එදා මෙදා තුර
කඳුලට විවර වු
දෑස් පියන්පත්
කවුළු වසා
ළයේ ගලා ගිය
සෙනේහයේ සුව
සිනා පෙරූ රත්
දෙතොල පියා

මිලාන වී ගිය
රෝස කුසුම් පෙති
කම්මුල් සුදුමැලි
පාට පොවා
දෑත ලයේ බැඳ
අවසන් ගමනට
සොඳුරිය මට
නොකියාම ගියා

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021