මුල ගී පද එනකල් බලන් වෙනදා වගේ
F
T
P

එනකල් බලන් වෙනදා වගේ ගී පද

එනකල් බලන්
වෙනදා වගේ
මා හිඳින බැව්
තනිවී ලොවේ
ඔබ දන්නෙ නෑ කියා
මම දන්නවා

මගෙ හුස්මටත් වඩා
මට වටිනවා ඔයා
කෙරුවේම නෑ
වැරදි කිසිදා
රැකගත්තෙ මා ඔබෙයි සිතා
බොරු වැරදි කෝටියක් මවා
සමුගත්තෙ මා නොවෙයි ඔයා

සඳට උපමා
රැඳුන පෙරදා
අපි අපිට නැතිව බෑ
හැම යාමේ

ළඟක ඉඳලා
හිතට දැනෙනා
ඔබෙ වෙනස
තේරුණත් මට බෝසේ

මගෙ ජීවිතේ
ඔබයි කියා
ඔබ දන්නවාද
දන්නෙ නෑ

නෙතට ගැටෙනා
සැවොම පරදා
මම ඔබට ආදරෙයි
පෙරවාගේ‍

ලොවම කියනා
වචන නොඅසා
සතුටින්ම ඉන්න
ඔබ හැම ආත්මයේ

මොන දේ කළත්
හිතාමතා මට ඔබව
නොලැබ ඉන්න බෑ

එනකල් බලන්
වෙනදා වගේ
මා හිඳින බැව්
තනිවී ලොවේ
ඔබ දන්නෙ නෑ කියා
මම දන්නවා

මගෙ හුස්මටත් වඩා
මට වටිනවා ඔයා
කෙරුවේම නෑ
වැරදි කිසිදා
රැකගත්තෙ මා ඔබෙයි සිතා
බොරු වැරදි කෝටියක් මවා
සමුගත්තෙ මා නොවෙයි ඔයා

ගීත ගායනය

සේනානායක වේරලියැද්ද
සේනානායක වේරලියැද්ද ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සජිත් වී වීරතුංග

සංගීත නාද රටා

කේෂාන් පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021