මුල ගී පද ඇස් දෙක පියාන නිදාගන්න මට බෑ
F
T
P

ඇස් දෙක පියාන නිදාගන්න මට බෑ ගී පද

ඇස් දෙක පියාන
නිදාගන්න මට බෑ
බෑ බෑ
මට නිදන්න බෑ
සිත තුළ දඟලන
මනසේ ඇවිදින
ඔබ මට නිදන්න
දෙන්නේ නෑ

සිත එක්තැන් කර
නිදන්න හැදුවත්
එයටත් ඔබ ඉඩ
දෙන්නෙම නෑ

තුරුල් වෙලා ඔබ
හුරතල් වෙනකොට
මටත් නිදන්නට
ඕනෙම නෑ

රහසක් කියන්න
තියනවා ඔයාගෙ
කන්පෙති මත මගෙ
දෙතොල් තියා

ඔබ ඈතින් හිටියොත්
කියන්න බෑ මට
අනිත් අයට එය
ඇහෙන නිසා

අනේ රත්තරන්
හිතට වද නොදී
තුරුළු වෙන්න
ආදරෙයි කියා

මට කියන්න දේවල්
හුඟක් තියෙනවා
තුරුළු කරන්
ආදරෙයි කියා

ඇස් දෙක පියාන
නිදාගන්න මට බෑ
බෑ බෑ
මට නිදන්න බෑ
සිත තුළ දඟලන
මනසේ ඇවිදින
ඔබ මට නිදන්න
දෙන්නේ නෑ

සිත එක්තැන් කර
නිදන්න හැදුවත්
එයටත් ඔබ ඉඩ
දෙන්නෙම නෑ

තුරුල් වෙලා ඔබ
හුරතල් වෙනකොට
මටත් නිදන්නට
ඕනෙම නෑ

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සිඩ්නි චන්ද්‍රසේකර

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021