මුල ගී පද හොඳට මත් වුන බඹර පැටික්කා
F
T
P

හොඳට මත් වුන බඹර පැටික්කා ගී පද

හොඳට මත් වුන
බඹර පැටික්කා
පදම ඉක්මුව
බව ද හැඟෙව්වා
නෙතඟ මල්
නිති ඇහැ වහගත්තා
නුඹට මල් පැණි
මදිව ද මන්දා

හොඳට මත් වුන
බඹර පැටික්කා
නුඹට මල් පැණි
මදිව ද මන්දා
නෙතඟ මල්
නිති ඇහැ වහගත්තා
නුඹට මල් පැණි
මදිව ද මන්දා

හොඳට මත් වුන
බඹර පැටික්කා
පදම ඉක්මුව
බව ද හැඟෙව්වා

හඳපානේ
නටන්න බැරි එක
දුකයි තමා
සුදු මූණේ
ඉඹින්න බැරි තොල්
තෙතයි තමා
මම කී දේ
ඇගෙන් නොලත් දේ
ඔබෙන් එපා
හැර යන්නේ
ඇගෙ හිත හොඳටම
පළුදු වෙලා

මට නටන්න
බැරි එක
දුකයි තමයි
මගෙ කෙල්ල දැක්කොත්
මගෙ ඔළුවම කයි
ඒත් මොනවද කරන්නෙ
ඔයයි මමයි
මට පොඩ්ඩක්
හයි වගෙ දැනෙනවමයි

හොඳට මත් වුන
බඹර පැටික්කා
පදම ඉක්මුව
බව ද හැඟෙව්වා
නෙතඟ මල්
නිති ඇහැ වහගත්තා
නුඹට මල් පැණි
මදිව ද මන්දා

එනවානේ
තුරුල් වෙන්නෙ
පපුවටයි ඔයා
පණ වාගේ
බලාගන්න මම
වැටෙයි මෙයා
සැනසිල්ලේ
මධුවිත තොලගා
තුරුළු වෙලා
නැලවෙන්නේ
හදාගන්න හිත
තියෙන නිසා

දැන් නම් අනෙ මට
ගොඩක්ම හයි
මට ඩබල් වෙලා අනෙ
පෙනෙන්නෙ ඇයි
මගෙ යාළුවො
සෙට් එක
තාමත් බොයි
දැන් කා එක නම්
මට ඩ්‍රයිව්
කරන්න වෙයි

හොඳට මත් වුන
බඹර පැටික්කා
පදම ඉක්මුව
බව ද හැඟෙව්වා
නෙතඟ මල්
නිති ඇහැ වහගත්තා
නුඹට මල් පැණි
මදිව ද මන්දා

ගීත ගායනය

සමිතා මුදුන්කොටුව
සමිතා මුදුන්කොටුව ගේ තවත් ගී පද

ඉරාජ් වීරරත්න
ඉරාජ් වීරරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021