මුල ගී පද ඉකි ගසා හඬන අතීතයක
F
T
P

ඉකි ගසා හඬන අතීතයක ගී පද

ඉකි ගසා හඬන
අතීතයක
කඳුළු එක්ක
ගනුදෙනු කරනා
මට මගේ නොවන
මගේ ම
ආදරයක් තිබුණා

හීනෙන් හිනැහී
තුන් යම
මා රවටා
මැදියම් මහ රෑ
අදටත්
හිත ඉගිළෙනවා

නින්දෙන් ඇහැරී
කළුවරේ ම
යළි සොයනා
මට මගේ නොවන
මගේ ම
ආදරයක් තිබුණා
මගේ ම
ආදරයක් තිබුණා

රිදුමක් වාගේ
කිසි දා
සුව නොවෙනා
සුසුමින් විතරක්
නිරතුරුව ම
පිරිමදිනා

උහුලනු
බැරි තැන
උණු කඳුළු ම
වගුරුවනා
මට මගේ නොවන
මගේ ම
ආදරයක් තිබුණා
මගේ ම
ආදරයක් තිබුණා
මගේ ම
ආදරයක් තිබුණා

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අමිල තේනුවර

සංගීත නාද රටා

දර්ශන රුවන් දිසානායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021