මුල ගී පද ජීවිතයේ තනි මංසල ආරාධනා
F
T
P

ජීවිතයේ තනි මංසල ආරාධනා ගී පද

ආරාධනා
ආරාධනා

ජීවිතයේ තනි මංසල
අතරමං වෙලා
හුදෙකලාව සුසුම් හෙලන
හදවත සනහා
අතීතයේ ගිලිහී ගිය
සතුට රැගෙන
යලි වඩින්න

ආරාධනා
ආරාධනා

නෙළුෑ සුපෙම් කැටයම්
හද පවුරු තතලාවේ
මැකී ගියාදෝ
කාලයේ වෙරලේ
ජීවිතයේ දිගු ගමනින්
අනාථ වූ දා
සෙනේහයේ සත් පියුමන්
යලිදු පිපේවා

ආරාධනා
ආරාධනා

එදා සිඟිති කිරි සුවඳින්
යුග දිවි අරණේ
ඔබේ උණුසුමේ
යලිදු උපන්නෙමු
බිඳුණු එවන් රජදහනින්
සමුගෙන යන දා
ඔබේ නුවන්
පහනින් යලි
එළිය ලැබේවා

ආරාධනා
ආරාධනා

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුලරත්න ආරියවංස

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021