මුල ගී පද ජීවිතේ කවියක්
F
T
P

ජීවිතේ කවියක් ගී පද

ජීවිතේ කවියක්
ආදරේ එහි
සොඳුරුතම වදනක්
කඳුළැලි බිඳක්
හසරැළි පොදක්
එකට එක්වූ
විට දැනේ
පෙර නොවිඳි රසයක්

පසුපසින්
හඹා එන අතවර
හැරදමා
යා නොහැක බෝ දුර
දුකද ඉවසා
දරා ගන්නට
සිතට බල කරනා
හැඟුම් අවදිව
මැවේ කවිකම

ජීවිතේ කවියක්
ආදරේ එහි
සොඳුරුතම වදනක්
කඳුළැලි බිඳක්
හසරැළි පොදක්
එකට එක්වූ
විට දැනේ
පෙර නොවිඳි රසයක්

සෙනෙහසින්
රැඳී උන් නෙක දන
පලා යයි
නොකියාම ඈතට
පවුරු පදනම්
බිඳී දස අත
විසිර යන යාමේ
කවුරු නම්
ලං වේද තනියට

ජීවිතේ කවියක්
ආදරේ එහි
සොඳුරුතම වදනක්
කඳුළැලි බිඳක්
හසරැළි පොදක්
එකට එක්වූ
විට දැනේ
පෙර නොවිඳි රසයක්

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

බණ්ඩාර ඇහැළියගොඩ

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021