මුල ගී පද කරාබු නැටි අරුංගලේ කන සරසනවා
F
T
P

කරාබු නැටි අරුංගලේ කන සරසනවා ගී පද

කරාබු නැටි අරුංගලේ
කන සරසනවා
මදටිය ඇට
මාල පොටක්
ගෙල සරසනවා
පුංචි සිඟිති
ආ හනිකට
පොළට දුවනවා
පළා වට්ටියක්
හිස මත
ගමනක් යනවා

රත්තරනින් රනින් තෝඩු
කොහෙද නගේ
නුඹේ කනට
මිරිවැඩි සඟලින් සැරසෙන
පින නැතිව ද
නුඹේ පයට

ළමා වියේ
මලක් වගේ
හරි හුරතල්
පුංචි කමට
සෙල්ලම් ගෙදරට පිටුපා
නුඹ යනවද
ගමේ පොළට

පොත් පැන්සල්
පාට පෙට්ටි
නුඹේ තුරුල්ලෙන් මිදිලා
හිස් අහසේ
පා වෙනවා
නුඹට අහිමි
ලොව සොයලා

නුඹේ උගත් තක්ෂිලාව
පාට හීනයක් වීලා
මව් පිය නැති
සොහොයුරන්ට
නුඹ වැඩිහිටියෙක් වීලා

කරාබු නැටි අරුංගලේ
කන සරසනවා
මදටිය ඇට
මාල පොටක්
ගෙල සරසනවා
පුංචි සිඟිති
ආ හනිකට
පොළට දුවනවා
පළා වට්ටියක්
හිස මත
ගමනක් යනවා

පළා වට්ටියක්
හිස මත
ගමනක් යනවා
පළා වට්ටියක්
හිස මත
ගමනක් යනවා

ගීත ගායනය

නන්දා පතිරණ
නන්දා පතිරණ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021