මුල ගී පද කැරකෙන රෝදේ පුංචි කරත්තේ
F
T
P

කැරකෙන රෝදේ පුංචි කරත්තේ ගී පද

කැරකෙන රෝදේ
පුංචි කරත්තේ
ඉඳගෙන මම ඉන්නේ
පදික වේදිකා
පසුකර යන්නට
තල්ලු කරන් පුතුනේ
තල්ලු කරන් පුතුනේ

කැඩුණු පාවහන්
කුඩ නිමවාලා
දවසේ වියදම
සරි කරවාලා

අඳුර වැටෙන්නට
කලියෙන් ගෙදරට
තල්ලු කරන් පුතුනේ
තල්ලු කරන් පුතුනේ

කිරිකැටි දෙඅතේ
සවිබල දියැවේ
පමා උනොත් අප
මහ මඟ තනිවේ

අම්මා මඟ ඇති
නෙත් හරවාගෙන
තල්ලු කරන් පුතුනේ
තල්ලු කරන් පුතුනේ

කැරකෙන රෝදේ
පුංචි කරත්තේ
ඉඳගෙන මම ඉන්නේ
පදික වේදිකා
පසුකර යන්නට
තල්ලු කරන් පුතුනේ
තල්ලු කරන් පුතුන

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුමාරදාස සපුතන්ත්‍රි

සංගීත නාද රටා

කලනි පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021