මුල ගී පද කීන දං මිටක් කඩං ආවා මගෙ නංගෝ
F
T
P

කීන දං මිටක් කඩං ආවා මගෙ නංගෝ ගී පද

කීන දං මිටක්
කඩං ආවා
මගෙ නංගෝ
කාටවත් නෙමෙයි
නඟාටයි
මේ ආ නංගෝ

පොඩි කාලේ
වාගෙ අපි
ඔන්න ඔට්ටුයි කියාලා
හැංගි මුත්තා හොයාලා
හැංගෙමු දෝ අයියේ

පුංචි හේනේ
ගෝනි බිල්ලෝ
නංගි අල්ලං
යන්න ඒවී

මං බය නෑනේ
අයියා මා ළඟ ඉන්නේ
තුන්යම රෑ පානේ

හා හා

ඉරඟු යායෙන්
කිරල ගාලෙන්
කිරි වැදීලා
කිරි ගොයමේ

නෑ නෑ අයියේ
ඒ පින මේ ගම්මානේ
සෝයුරු පින් මහිමේ

කීන දං මිටක්
කඩං ආවා
මගෙ නංගෝ
කාටවත් නෙමෙයි
නඟාටයි
මේ ආ නංගෝ

පොඩි කාලේ
වාගෙ අපි
ඔන්න ඔට්ටුයි කියාලා
හැංගි මුත්තා හොයාලා
හැංගෙමු දෝ අයියේ

කීන දං මිටක්
කඩන් ආවා
මගෙ නංගෝ
කාටවත් නෙමෙයි
නඟාටයි
මේ ආ නංගෝ

හා හහා හහා
හහා හා හා
හා හහහා

ගීත ගායනය

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි
මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අජන්තා රණසිංහ

සංගීත නාද රටා

සරත් දසනායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021