මුල ගී පද කොයි තරම් නපුරු ද දරු සෙනේ
F
T
P

කොයි තරම් නපුරු ද දරු සෙනේ ගී පද

කොයි තරම් නපුරු ද
දරු සෙනේ
සම මස පලා
ලේ නහර විනිවිද
ඇට මිදුළු තෙක් පැතිරුණේ

පිය සෙනෙහසයි මගෙ දරුවනේ
මව් සෙනෙහසයි මගෙ දරුවනේ
පිය සෙනෙහසයි මගෙ දරුවනේ
මව් සෙනෙහසයි මගෙ දරුවනේ

එදා ළඟ හුරතල් වුනේ
මෙදා මට සම වී දැනේ
මේ තරම් ඉක්මනට කොහොමද
මගේ තරමට ලොකු වුනේ

කියනවද කොළු පැටවුනේ මට
කියනවද මගේ දරුවනේ
මං එදා තැවරුව නුඹේ කිරි
සුවඳ මට දැනෙනවා පුතේ

දූ පුතුන් අද එක මණ්ඩපේ
අතිනත ගනියි ප්‍රේමෙන් බැඳී
නව දූ වරුන් සහ පුතණුවන්
හෙට අපේ වී අප ළඟ රැඳේ

මේ මහරු අසිරිය බලා ගන්නට
ඇස් දහක් තිබුනත් මදී
අප සොම්නසින් තැබු පින් බෙලෙන්
දිවි ගමන යනු ඇත නොවැරදී
අප සොම්නසින් තැබු පින් බෙලෙන්
දිවි ගමන යනු ඇත නොවැරදී

සක්විති සැපක් කුමටද තවත්
දුන් මේ සතුට ඇති දෙවියනි

කොයි තරම් නපුරු ද
දරු සෙනේ
සම මස පලා
ලේ නහර විනිවිද
ඇට මිදුළු තෙක් පැතිරුණේ

පිය සෙනෙහසයි මගෙ දරුවනේ
මව් සෙනෙහසයි මගෙ දරුවනේ
පිය සෙනෙහසයි මගෙ දරුවනේ
මව් සෙනෙහසයි මගෙ දරුවනේ

ගීත ගායනය

ජැක්සන් ඇන්තනී
ජැක්සන් ඇන්තනී ගේ තවත් ගී පද

කුමාරි මුණසිංහ
කුමාරි මුණසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021