මුල ගී පද ලක් වැසියන් කෙරෙහි නැමී
F
T
P

ලක් වැසියන් කෙරෙහි නැමී ගී පද

ලක් වැසියන්
කෙරෙහි නැමී
අරහත් මහ
මිහිඳු හිමි
පෙව්වෙ උතුම්
සදහම් මී
පුත නුඹටත්
පොවමි එමී

ජාතිය රන්
විමනක් වේ
ආගම මිණි
පහනක් වේ
එය රැකගන්නට
මෙලොවේ
සමත් වෙතොත්
පුත නුඹ වේ

මෙබඳු උතුම්
ලංකාවේ
දසතින් දුසිරිත්
බෝ වේ
මේ ගැන වැඩ
කොලොත් ලොවේ
නුඹෙත් මගෙත්
නම කියැවේ

ඉටු කොට
කල යුතු යුතුකම්
ලැබුණත්
ලෝකෙන් ගැරහුම්
ඉවසන්නට පුළුවන් නම්
නුඹයි මගේ
පුතා උතුම්

තමන් ලැබූ
දිවි පෙවෙතේ
කොටසක් රට
සමය වෙතේ
පුද නොකොලොත්
නුඹෙන් පුතේ
මෙලොවට කිසි
පලක් නැතේ

මේ ගැන වැඩ
කොට ඉමහත්
ලැබෙන දුකත්
හිරිහැරයත්
නිවනට සරි කොට
සිතතොත්
නුඹයි මගේ
පුතා සමත්

කාටත් හිමි
පොදු දේ නම්
නැති බැරි හිඟ
අවහිරකම්
මේ දේ
මැඩගෙන දස්කම්
පෑම තමයි
සුරුවිරුකම්

උස් තැන් දැක
හැකිලෙන්නේ
මිටි තැන් දැක
පුප්පන්නේ
නිවටුන් බව
සිතමින්නේ
මගේ පුතා
ලොකු වෙන්නේ

ගීත ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

එස්. මහින්ද හිමි

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021