මුල ගී පද මම නම් ආසයි අහන්න නයනා
F
T
P

මම නම් ආසයි අහන්න නයනා ගී පද

මම නම් ආසයි
අහන්න නයනා
ඉස්සර වාගේ
ඔබේ මුවින්

දෙනෙත පියගෙන
කියන්න මුමුණා
එක වදනක් හෝ
කෝල ලෙසින්

වෙන කවුරුත් නෑ
අහගෙන ඉන්නේ
ඉර හඳ පමණයි
කවදත් උන්නේ

මම නම් ආසයි
අහන්න නයනා
ඉස්සර වාගේ
ඔබේ මුවින්

ඉඳුල් මගේ නෙත
මුලින්ම දුටු දා
මා හා හිනැහුනු
අහින්සකාවිය

අදත් එදා මෙන්
දකින්න ඇත්නම්
මට පෙම් කළ මුදු
නිසංසලාවිය

මා ආගන්තුක
ලෙසද පෙනෙන්නේ
පුරුදු හඬින් ඇයි
සිනා නොවන්නේ

මම නම් ආසයි
අහන්න නයනා
ඉස්සර වාගේ
ඔබේ මුවින්

පාසල් කාලය
ඔහේ ගෙවෙද්දෙන්
ලෝකය යනතක
ගමනේ යද්දෙන්

පුංචි දැරිය යුවතියක
වුනා දෙන්
මගේ බොළඳ හිත
මට තිබුණාදෙන්

ලොවට බයේ ඇයි
ජීවත් වන්නේ
දුරින් නොවේ ඔබ
ළඟයි හිඳින්නේ

මම නම් ආසයි
අහන්න නයනා
ඉස්සර වාගේ
ඔබේ මුවින්

දෙනෙත පියගෙන
කියන්න මුමුණා
එක වදනක් හෝ
කෝල ලෙසින්

වෙන කවුරුත් නෑ
අහගෙන ඉන්නේ
ඉර හඳ පමණයි
කවදත් උන්නේ

මම නම් ආසයි
අහන්න නයනා
ඉස්සර වාගේ
ඔබේ මුවින්

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021