මුල ගී පද මන්දාරම් වැහි පොද හිරිකඩ
F
T
P

මන්දාරම් වැහි පොද හිරිකඩ ගී පද

මන්දාරම් වැහි පොද හිරිකඩ
මගෙ සියොළඟ රන්දාලා
උන් අප ආ ගිය මග වගතොට
මතක අගුළු හැරදාලා
වාවන්නට බැරි තැන දුක්කඳ
දෙනෙත් පියන් කවුළු කඩා
දෝරෙ ගලා ගිය උණු කඳුලැලි
වියළි දෙතොල් මත වැටුණා

පැහැසර ඔබෙ ආදරේ
මන්දාරම් අඳුරේ වෙලී
සැඟවී ගිය ඔබෙ සෙනෙහේ
හද රිද්දනවා රහසේ

මැලවුනු මගෙ දෙතොලෙහි රැඳි තතු
සැමගෙන් සඟවා ඉන්න
ඔබ නොමැතිව සිනහ නගනයුරු
මට කියාදී යන්න
උමතුව හද විලාප දෙන
හඬ අහගෙන ඉන්න
බිඳකට ඇවිදින් මගෙ ලය
මත ඔය සවන තියන්න

පැහැසර ඔබෙ ආදරේ
මන්දාරම් අඳුරේ වෙලී
සැඟවී ගිය ඔබෙ සෙනෙහේ
හද රිද්දනවා රහසේ

ගීත ගායනය

සෙන්ටිග්‍රේඩ්ස්
සෙන්ටිග්‍රේඩ්ස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

තුසිත නිරෝෂන

සංගීත නාද රටා

රවීන්ද්‍ර මීගමආරච්චි
සජිත් දිල්පහන්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021