මුල ගී පද මතක නම් අපි ගෙවූ සුන්දර
F
T
P

මතක නම් අපි ගෙවූ සුන්දර ගී පද

මතක නම් අපි ගෙවූ සුන්දර
කාලයේ මනරම් ලැගුම්හල්
නුඹේ නෙතගේ නිතර වැලපුණ
ප්‍රේමයේ සැමරුම්
සොයා වෙහෙසෙමි
තනිව මං තාමත්

අහිමි සෙනෙහස් මං පෙතේ
පාළු කළුවර අද දැනේ
කඳුළ පමණද උරුම හිතකට
සතුට කොයි අත දෝ ගියේ
සතුට කොයි අත දෝ ගියේ

විරහ ගී සවනත වැදී
නොපිපි යව්වනයම රිදේ
පැතුම් පොදි බැඳ බිඳුණු හිත ළඟ
කවටකම් නොවෙදෝ කළේ
කවටකම් නොවෙදෝ කළේ

මතක නම් අපි ගෙවූ සුන්දර
කාලයේ මනරම් ලැගුම්හල්
නුඹේ නෙතගේ නිතර වැලපුණ
ප්‍රේමයේ සැමරුම්
සොයා වෙහෙසෙමි
තනිව මං තාමත්

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මහේෂ් හේවාපතිරණ

සංගීත නාද රටා

සමන් පනාපිටිය
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021