මුල ගී පද මේ එකම සඳක් යට දෙහදක් හමු වී
F
T
P

මේ එකම සඳක් යට දෙහදක් හමු වී ගී පද

මේ එකම සඳක් යට
දෙහදක් හමු වී
වියැකී යන්නට
වරම් පතන රුදු කාලයයි
සැනසුම් වදනින්
හද පිරිමැද යයි
වසත් ගීතයක රාවයයි

ආගන්තුක හමුවීමේ
ලෙන්ගතු වූ මුදු කමලේ
සුවඳ විහිදවූ
පිපුණු මලකි නුඹ
පුංචි නැගනියේ
මගෙ ආදරියේ

කඳුළක සැඟවී රැඳුනේ
සොඳුරු බවයි හමුවීමේ
බිහිදොර අභියස
විකසිත කුසුමකි
පුංචි නැගනියේ
මගෙ ආදරියේ

මේ එකම සඳක් යට
දෙහදක් හමු වී
වියැකී යන්නට
වරම් පතන රුදු කාලයයි
සැනසුම් වදනින්
හද පිරි මැද යයි
වසත් ගීතයක රාවයයි

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ඉන්ද්‍රසිරි සුරවීර

සංගීත නාද රටා

කරුණාරත්න විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021