මුල ගී පද නැලවෙන සුළඟක් සන්සුන් සිතකට
F
T
P

නැලවෙන සුළඟක් සන්සුන් සිතකට ගී පද

නැලවෙන සුළඟක්
සන්සුන් සිතකට
හිරිහැරයක් වෙයි නම්
තරු මල් දෝතක්
ළඟින් තියා ඔබෙ
මම හිමිහිට යන්නම්

සඳ මල් සිපගෙන
එන මද සුළඟට
මමත් ආදරෙයි නම්
ලස්සන ඇස් දෙක
දිහා බලාගෙන
සිතිවිලි නලවන්නම්

රෝස දෙතොල් පෙති
සිනා සලනවා
මල් සුවඳකට දැනෙයි
පෙම්බර මිහිර දිදී

හාදු අරන් මග
බලා ඉන්නවා
ඒ මල් සුවඳ බිබී
මගෙ මල් කුමරියනේ

සමා වෙන්න ඔය
හිත රිදුණා නම්
නොඉඳුල් පෙම සිහි වී
චුට්ටක් පමා වැඩී

දයාවන්ත
රන්වන් සමනලියේ
කුළුඳුල්
පෙම සඳකී
සඳවත
මම සිඹිමී

නැලවෙන සුළඟක්
සන්සුන් සිතකට
හිරිහැරයක් වෙයි නම්
තරු මල් දෝතක්
ළඟින් තියා ඔබෙ
මම හිමිහිට යන්නම්

සඳ මල් සිපගෙන
එන මද සුළඟට
මමත් ආදරෙයි නම්
ලස්සන ඇස් දෙක
දිහා බලාගෙන
සිතිවිලි නලවන්නම්

ගීත ගායනය

ශෂිකා නිසංසලා
ශෂිකා නිසංසලා ගේ තවත් ගී පද

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021