මුල ගී පද නෑර එකක් කඳුලැලි අහුලා යසෝදරා
F
T
P

නෑර එකක් කඳුලැලි අහුලා යසෝදරා ගී පද

නෑර එකක්
කඳුලැලි අහුලා
පාර අසාගෙන
සසර පුරා
මා හා ආ ඔබ
අතහැර මේ ලෙස
ආවෙමි මම
දුරු කතර බලා
දනිමි හැඳින්නෙමි
යසෝදරා

නිම් නැත අව්වේ
රැස් මාලා
ගව්වෙන් ගව්වේ
දුක රැඳිලා
ආදරේ නමින්
පෙරුම් පුරන්නම්
මතු භවයෙත්
මුණගැසෙන තුරා
දනිමි හැඳින්නෙමි
යසෝදරා

දරුවන් හෙට
දෑවැදි ඉල්ලා
යදින කලට
සුළැඟිලි අල්ලා
භාවනා සුවෙන්
ඉන්නේ කෙලෙසද
ආවෙමි මම
ගිහි ගෙය හැරදා
දනිමි හැඳින්නෙමි
යසෝදරා

නෑර එකක්
කඳුලැලි අහුලා
පාර අසාගෙන
සසර පුරා
මා හා ආ ඔබ
අතහැර මේ ලෙස
ආවෙමි මම
දුරු කතර බලා
දනිමි හැඳින්නෙමි
යසෝදරා

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

නයනසේන වන්නිනායක

සංගීත නාද රටා

කරුණාරත්න විජේවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021