මුල ගී පද නිදුකින් ඉනු මැන මට වඩා කල්
F
T
P

නිදුකින් ඉනු මැන මට වඩා කල් ගී පද

නිදුකින් ඉනු මැන
මට වඩා කල්
මගෙ පණත්
අරගෙන ඔයා
සතුටින් ඉනු මැන
මගෙ සතුට ගෙන
ජීවිතේ පවතින තුරා

මම විඳින දුක
වෙන කෙනෙකු වෙත
යළිත් කිසිදා දෙන්නෙපා
සසරෙ කොතැනක
මට ලැබුණු දුක
ඔබට ලැබෙනු එපා

දිනෙක ආයෙත් ළංවෙලා
නාවත් මා සොයා
හැමදාමත් පෙම් කළා
මාගේ සිත් පුරා

රණ්ඩු කරගෙන
යාළු වෙන්නට
හිටියෙ මට
ඔබ විතරමයි
වෙන්ව යන ඔය
දෙනෙත දුටුවම
දැනෙන තනිකම අපමණයි

ඉස්සර මතකෙන්
යන්න හැදුවත්
යන්න බැහැ සත්තයි
තිස්සෙම කඳුළැල්
දෑසෙ රැඳුනේ
ඉන්න බැරි තැනමයි

දිනෙක ආයෙත් ළංවෙලා
නාවත් මා සොයා
හැමදාමත් පෙම් කළා
මාගේ සිත් පුරා

ළංව හිටි ඔබ
වෙන්ව ගිය විට
දැනෙන දුක
අහසට සමයි
හංගගෙන තව
ඉන්න බෑ මට
ඔබට ගැති සිත
අසරණයි

කොච්චර සතුටින්
ඉන්න තිබුණත්
ඉන්න බැරි අපටයි
එච්චර රිදුමක්
අයිති කෙරුවේ
රත්තරං ඔබමයි

නිදුකින් ඉනු මැන
මට වඩා කල්
මගෙ පණත්
අරගෙන ඔයා
සතුටින් ඉනු මැන
මගෙ සතුට ගෙන
ජීවිතේ පවතින තුරා

මම විඳින දුක
වෙන කෙනෙකු වෙත
යළිත් කිසිදා දෙන්නෙපා
සසරෙ කොතැනක
මට ලැබුණු දුක
ඔබට ලැබෙනු එපා

දිනෙක ආයෙත් ළංවෙලා
නාවත් මා සොයා
හැමදාමත් පෙම් කළා
මාගේ සිත් පුරා

දිනෙක ආයෙත් ළංවෙලා
නාවත් මා සොයා
හැමදාමත් පෙම් කළා
මාගේ සිත් පුරා

ගීත ගායනය

දිමංක වෙල්ලාලගේ
දිමංක වෙල්ලාලගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

තපිල්

සංගීත නාද රටා

සජිත් වී. චතුරංග
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021