මුල ගී පද නිල් නුවන් පෙඟෙන අඳුර ගලා
F
T
P

නිල් නුවන් පෙඟෙන අඳුර ගලා ගී පද

නිල් නුවන් පෙඟෙන
අඳුර ගලා
නුරාවෙන් වෙළී
මල් පිපෙන සුළඟ
නීල වලා
තුළට ගුලි වෙවී
සඳ හොරෙන්
සිනා වී
නිල් දිය මතට
පා වෙමින්
හදේ දොරටු
විවර කළෙමි
සොඳුර ඔබේ නමින්

අඹ තුරින් තුරට
මල් මුවරද පිරීලා
සිඹ තුටින් සිටිති
සමනල් පෙළ ගැසීලා
කිරි කවඩි සිනාවේ
පෙළහර දකිනු රිසින්
මගෙ සිත‍
ගොළු වෙලා

නිල් නුවන් පෙඟෙන
අඳුර ගලා
නුරාවෙන් වෙළී

ළැම හසුන්
රැඟුම් පා
මනමත් කළා දෝ
රත තොලින් තොලට
දී සෙනෙහස රකී දෝ
සිත සතුට ගෙනාවේ
ඔබ ම ය
මගේ හිතත්
ඔබ ළඟ නැවතිලා

නිල් නුවන් පෙඟෙන
අඳුර ගලා
නුරාවෙන් වෙළී
මල් පිපෙන සුළඟ
නීල වලා
තුළට ගුලි වෙවී
සඳ හොරෙන්
සිනා වී
නිල් දිය මතට
පා වෙමින්
හදේ දොරටු
විවර කළෙමි
සොඳුර ඔබේ නමින්

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අමරසේන කංකානම්ගේ

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021