මුල ගී පද නිල්වන් මුහුදු තීරේ
F
T
P

නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගී පද

නිල්වන් මුහුදු තීරේ
ගල්මල් පිපුණු යායේ
මා තනිවෙලා නැව්තලේ
ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ

මා එතෙර ආ දා
ඈ නැවට ආවා
ඒ මොහොත
සිහිවේ අද වගේ

මා හා තුරුළු වීලා
දෑසේ කඳුළු බීලා
රහසේ සුසුම් ලෑ
හඬ ඇසේ

නිල්වන් මුහුදු තීරේ
ගල්මල් පිපුණු යායේ
මා තනිවෙලා නැව්තලේ

රෑ සොඳුරු මොහොතේ
මා මිදුණු යාමේ
ඈ දෙතොල
මාගේ දෙකොපුලේ

ගෑ ඒ සුවඳ විහිදේ
මූනේ තවම මාගේ
නෑ මා පිසින්නෑ
මුව මගේ

නිල්වන් මුහුදු තීරේ
ගල්මල් පිපුණු යායේ
මා තනිවෙලා නැව්තලේ
ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ

ගීත ගායනය

ඩෙස්මන් ද සිල්වා
ඩෙස්මන් ද සිල්වා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස්

සංගීත නාද රටා

ස්ටැන්ලි පීරිස්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021