මුල ගී පද ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ ‍ලස්සන වසන්ත කාලේ
F
T
P

ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ ‍ලස්සන වසන්ත කාලේ ගී පද

ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ
‍ලස්සන වසන්ත කාලේ
මට හදිස්සියෙන් වාගේ හමුවූ
පායන්න දෑස මානේ
උණුහුමට ගින්දරී
ගෙනියන්න මාගෙ ගානේ
මේ හිතම සුන්දරී
දිගු දෑස‌ෙ බැල්ම ඔබගේ
ඇයි සොඳුරු ඔය හැටී

ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ
‍ලස්සන වසන්ත කාලේ
මට හදිස්සියෙන් වාගේ හමුවූ

ඇස් පියෙන් අදී
කෑලි කැපෙන රළු රාත්‍රියේ
කීරි ගැහෙන සිත
අනුහස අයදී ප්‍රේමයේ
එය පමණක් ශේෂය වී නම්
පූර්වාත්මයේ
ඔබ ගැවසෙන මා සිත අවිනීතයි
අවනත නැති නෙතටද අවිවේකයි
හුදෙකලාව අවනඩුවක්
ගෑණු ළමයෝ

ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ
‍ලස්සන වසන්ත කාලේ
මට හදිස්සියෙන් වාගේ හමුවූ

ඉටි රූපෙ අපූරුව
විඳින්න මං හරි ආසයි
පිංතූරෙ වගේ ඔබ
හිනැහෙනකොට මට ලෝබයි
අහිතක් හිතන්නෙ නැතිනම්
මං හරි ආදරෙයි
කියාගන්න බැරි කම‌ෙන් හිත බරයි
ඊයේ අද මෙන් හෙටත් එහෙම වෙයි
හුදෙකලාව අවනඩුවක්
ගෑණු ළමයෝ

ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ
‍ලස්සන වසන්ත කාලේ
මට හදිස්සියෙන් වාගේ හමුවූ
පායන්න දෑස මානේ
උණුහුමට ගින්දරී
ගෙනියන්න මාගෙ ගානේ
මේ හිතම සුන්දරී
දිගු දෑස‌ෙ බැල්ම ඔබගේ
ඇයි සොඳුරු ඔය හැටී

ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ
‍ලස්සන වසන්ත කාලේ
මට හදිස්සියෙන් වාගේ හමුවූ

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021