මුල ගී පද සක්වල එතෙරට ඇසෙනා
F
T
P

සක්වල එතෙරට ඇසෙනා ගී පද

සක්වල එතෙරට ඇසෙනා
අනන්ත ඈතට දැනෙනා
මුළු මිහිතලයම
කම්පා කරවන
එකම හඬයි අම්මා

මෙතේ බුදුන් දැක
නිවන් දකීවා
ගෙදර බුදුන් අම්මා

කල්ප කාල දිගු
ගමන් තලාවේ
ගිමන් නිවාලන
දිය කඳුලයි ඔබ

කර පිට හිඳුවා
එගොඩට පීනා
සමුදුර තරණය කරලා
මවකගෙ මුවගින්
විවරණ ලැබුවා
බුදු හිමි බුදු බව පතලා

සුරංගනාවන්
පැල් බැඳ අහසේ
දොහොත් මුදුන් දී
වැඳ වැටෙනා සඳ

රතු ලේ කිරි කළ
පිං මහිමයටයි
අම්මාවරු දුක් ගන්නේ
ඒ කිරි සුවඳට
පරිභව කළ පුතු
නිරයේමයි උපදින්නේ

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

උපාලි ධනවලවිතාන

සංගීත නාද රටා

සරත් දසනායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021