මුල ගී පද සිහිනයේ පා වෙලා ඇවිත්
F
T
P

සිහිනයේ පා වෙලා ඇවිත් ගී පද

සිහිනයේ පා වෙලා ඇවිත්
මා ළඟින් සැතපුණා
මා හදේ පෙම් කථා පොතේ
කථාවක් ලියවුණා
සීතලේ ගතට ළං වෙලා
රහසකුත් කොඳුරලා
ආදරේ සුවය මා සදා
සිහිනයෙන් වින්දා

මිහිරාවියේ සිහින කුමරී
මගෙ ආදරේ ඔබයි කුමරී
මා ජිවිතේ සදා සිහිනේ
මිහිරාවියේ

සමනල්ලු රෑනේ ඇවිත්
සිහිනයම හැඩ කලා
ආදරෙන් කී කතා අසා
අපි වටා පියඹුවා
පෙම් සුවේ මිහිරි ආදරේ
අපි එක්ක විඳලා
සමනල්ලු මල් රොන් සොයා
පියඹලා දුර ගියා

මිහිරාවියේ සිහින කුමරී
මගෙ ආදරේ ඔබයි කුමරී
මා ජිවිතේ සදා සිහිනේ
මිහිරාවියේ

සිහිනයෙන් අවදි වී ඉතින්
මා ඔබව සෙව්වා
ඔබ සිටියෙ නෑ මා ළඟින්
ආයේ මා තනිවෙලා
සමනල්ලු රෑනේ ඔබත්
පියඹලා ගියාදෝ
ආයෙමත් එන්නෙ මා සොයා
සිහිනයෙන් විතරදෝ

මිහිරාවියේ සිහින කුමරී
මගෙ ආදරේ ඔබයි කුමරී
මා ජිවිතේ සදා සිහිනේ
මිහිරාවියේ

මිහිරාවියේ සිහින කුමරී
මගෙ ආදරේ ඔබයි කුමරී
මා ජිවිතේ සදා සිහිනේ
මිහිරාවියේ

ගීත ගායනය

ශිහාන් මිහිරංග
ශිහාන් මිහිරංග ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

නන්දන වික්‍රමගේ

සංගීත නාද රටා

තේජා ඉද්දමල්ගොඩ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021