මුල ගී පද සිහිනෙකවත් නැති මාගේ
F
T
P

සිහිනෙකවත් නැති මාගේ ගී පද

සිහිනෙකවත් නැති මාගේ
සියුමැළි ඔබෙ
තොල්පෙති රහසේ
මගෙ තොල්පෙති
සිපගත් මොහොතේ
මුල් දිනේ

තුටු කඳුළක්
නෙතු ඉනුවේ
මගෙ පපුවේ
ඇති සංතෝසේ
උහුලන්නට බැරිවුණු
තැනමයි ලබැඳියේ

ඔබ මට දුන් ආදරේ
රැකගන්නම් පණ වගේ
මග බාධා
හමු වූවත් ජීවිතේ

සසරේ
අපි මෙලෙසින්
ඉන්න ඇති
ඒ හුරුවෙන්
ඔබ මට
හමුවෙන්න ඇති

තනි නොකර මාගේ
හෙවණැල්ල වාගේ
පසුපසට වී හැමවෙලේ
ශක්තිය වෙලා හදේ
දුන්නු දිරියෙන් නුඹේ
කලඑළි වුනා
හිත මගේ

ඔබ මට දුන් ආදරේ
රැකගන්නම් පණ වගේ
මග බාධා
හමු වූවත් ජීවිතේ

සසරේ
අපි මෙලෙසින්
ඉන්න ඇති
ඒ හුරුවෙන්
ඔබ මට
හමුවෙන්න ඇති

දඟ කරලා මගේ
හුරතලය මානයේ
ඉඩකඩ සොයා
හිතුමතේ
හුරතල් වෙලා ඔහේ
නොදරුවෙකු වාගේ
නිදියන්න මා හදවතේ

ඔබ මට දුන් ආදරේ
රැකගන්නම් පණ වගේ
මග බාධා
හමු වූවත් ජීවිතේ

සසරේ
අපි මෙලෙසින්
ඉන්න ඇති
ඒ හුරුවෙන්
ඔබ මට
හමුවෙන්න ඇති

ගීත ගායනය

රෝහිත රාජපක්ෂ
රෝහිත රාජපක්ෂ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සජිත් වී චතුරංග

සංගීත නාද රටා

රදීශ් වැන්දබෝනා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021