මුල ගී පද සිනා පිපෙනා මේ වසන්තය
F
T
P

සිනා පිපෙනා මේ වසන්තය ගී පද

සිනා පිපෙනා
මේ වසන්තය
නෙළා දෝතින්
මලක් සේ

සිනා සී

මගේ
ලොව වෙත
ඔබයි ඒ
ගෙන ආවේ

සිනා සී
ඔබයි
ගෙන ආවේ

වසන්තය
මලක් සේ

නිබඳ සුවඳයි
ඔබ නිසා මට
ගම මැදින් හමනා
පවන සිහිලැල්

ගම් දොරින්
පිටමං නොවේවා
නැවුම් සුහුඹුල්
යෞවනේ හසරැල්

සිනා පිපෙනා
මේ වසන්තය
නෙලා දෝතින්
මලක් සේ

සිනා සී

මගේ
ලොව වෙත
ඔබයි ඒ
ගෙන ආවේ

සිනා සී
ඔබයි
ගෙන ආවේ

වසන්තය
මලක් සේ

නිසල සිතුවිලි
සසල තුරුලිය
අතර තනිවෙමි
ඔබ නිසා
සතුටින්

අහස සමුදුර
වැළඳ සැනසෙන
තැනක සඟවමි
හද සෙනේ
සුසුමින්

සිනා පිපෙනා
මේ වසන්තය
නෙලා දෝතින්
මලක් සේ

සිනා සී

මගේ
ලොව වෙත
ඔබයි ඒ
ගෙන ආවේ

සිනා සී
ඔබයි
ගෙන ආවේ

වසන්තය
මලක් සේ

ගීත ගායනය

ලක්ෂ්මන් විජේසේකර
ලක්ෂ්මන් විජේසේකර ගේ තවත් ගී පද

සමිතා මුදුන්කොටුව
සමිතා මුදුන්කොටුව ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුමාරදාස සපුතන්ත්‍රි

සංගීත නාද රටා

ලක්ෂ්මන් විජේසේකර
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021