මුල ගී පද සිතට දැනුණු ඔබේ ආදරේ
F
T
P

සිතට දැනුණු ඔබේ ආදරේ ගී පද

සිතට දැනුණු
ඔබේ ආදරේ
කඳුළු පිරුණු
මගේ ජීවිතේ

මං තවම ආදරෙයි
මං තවම ආදරෙයි
වෙනසක් නොවේ
මගෙ ආදරේ

සිතට දැනුණු
ඔබේ ආදරේ
කඳුළු පිරුණු
මගේ ජීවිතේ

මහදේ පහන් නිවී
ආලෝකයක් නැතී
අඳුරේ ගෙවෙයි ජීවිතේ
ඔබ නම් සඳක් වැනී
ආලෝකයක් ඇතී
ඔය රුව ඇඳෙයි
මා සිතේ
දිගු කාලයක් පුරා
ඔබෙ ආදරේ පතා
එන්නේ ඔයා
හිමි වෙන තුරා

සිතට දැනුණු
ඔබේ ආදරේ
කඳුළු පිරුණු
මගේ ජීවිතේ

පෝසත්කමක් නැතී
අසරණකමක් ඇතී
මා පෙම්වතෙක්
මේ ලොවේ
මුවගේ සිනා පිරී
ඔබ දෙව්දුවක් වැනී
පිංවන්තියක් දෝ ළඳේ
ඔබව මට නම් හිමි
පණ මෙන් ළඟින් රැඳී
රැකගන්නෙමී සදා
මියෙනා තුරා

සිතට දැනුණු
ඔබේ ආදරේ
කඳුළු පිරුණු
මගේ ජීවිතේ

ගීත ගායනය

දමිත් අසංක
දමිත් අසංක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021