මුල ගී පද සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙ රුව
F
T
P

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙ රුව ගී පද

සිත්තම් කරමින්
මනසේ ඔබෙ රුව
කවදා හෝ යළි
දකින තුරා
රැව් පිළිරැව් දී
ඇසෙන ඔබේ හඬ
යලි මගෙ සවනත
වැකෙන තුරා

විඳින්න දුන්
ජීවිතය අරන් මම
විඳවන්න ද මේ
භවය පුරා

දෙලොවක් අතරේ
සරන ඔබේ හිත
මෙතරම්
සසලෙන්නැතුව ඇති
ඔබ මගෙ මුළු
ලෝකයම නිසා මට
වැඩියෙන් දුක
දැනෙනවා ඇති

විඳින්න දුන්
ජීවිතය අරන් මම
විඳවන්න ද මේ
භවය පුරා

භවයෙන් භවයේ
අහිමිව හිමිවන
නොපිරූ
පාරමිතාව පුරා
සමුගනිමුද අපි
අපේම වූ මතු
භවයක යළි
හමුවෙමුයි පතා

විඳින්න දුන්
ජීවිතය අරන් මම
විඳවන්න ද මේ
භවය පුරා

සිත්තම් කරමින්
මනසේ ඔබෙ රුව
කවදා හෝ යළි
දකින තුරා
රැව් පිළිරැව් දී
ඇසෙන ඔබේ හඬ
යලි මගෙ සවනත
වැකෙන තුරා

විඳින්න දුන්
ජීවිතය අරන් මම
විඳවන්න ද මේ
භවය පුරා

ගීත ගායනය

දයාන් විතාරණ
දයාන් විතාරණ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021