මුල ගී පද සුවඳ දැනී දැනී දැනෙනවා
F
T
P

සුවඳ දැනී දැනී දැනෙනවා ගී පද

සුවඳ දැනී දැනී දැනෙනවා
උදා හිරු එළියේ
අළුත් ඉරක් දෝ මේ
හිතට ගලනවා හීත බිඳු බිඳු
හීන් පිණි හුළඟේ
හිනස්සා හිත හැඟුම්
සුවඳ දැනී දැනී දැනෙනවා

ඊයේ නොදුටුව ලස්සන ලෝකය
අද කොයින් හෝ
හෙමිහිට ඇවිදින් මිදුල දිගේ මට
තුරුළු වෙනවා
ජීවිතේ සුන්දර ද මෙතරම්
සුවඳ දැනී දැනී දැනෙනවා

රෑන රෑන එන පාට පාට සමනළයෝ
පේන පේන මල සිපගන්නෝ
ආදරේ ඔච්චම් කර කර
හංකිති කවනා ආදරේ

බලාපොරොත්තුව දෝත දරා මග
බලා හිඳී ඔබ එනතුරා
ආයෙ හෙට දවසක් තියේවී අද වාගේ
ජීවිතේ සුන්දරද මෙතරම්
සුවඳ දැනී දැනී දැනෙනවා

උදා හිරු එළියේ
අළුත් ඉරක් දෝ මේ
හිතට ගලනවා හීත බිඳු බිඳු
හීන් පිණි හුළඟේ
හිනස්සා හිත හැඟුම්
සුවඳ දැනී දැනී දැනෙනවා

ගීත ගායනය

රූකාන්ත ගුණතිලක
රූකාන්ත ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අජන්තා රණසිංහ

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021